Metrolog Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti : 0532 277 75 22
bilgi
Türkiye’de Akreditasyon ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türkiye’de, laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK, 04.11.1999 Resmi Gazete yayınlanan 4457 sayılı “Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu” ile çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Ankara'da bulunan TÜRKAK, Türkiye'de tüm akreditasyonlar için en yüksek idari otoritedir.

TÜRKAK’ın başlıca görev ve yetkileri bu kanun ile şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kriter ve önlemleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, düzeltmek ve yürürlükten kaldırmak,
 • Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan; laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve benzeri belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara ve kriterlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak ve bu alanlarda faaliyette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen işaret ve belgelerin kullanımını özendirici düzenlemeler yapmak,
 • Uluslararası, bölgesel ve diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak,
 • Akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini sağlamak,
 • Akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Görev alanına giren konularda, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Türk Akreditasyon Kurumu'nun Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet gösteren 4 ana Hizmet Birimi mevcuttur.

1 ) Ürün / Hizmet Akreditasyon Başkanlığı 

2 ) Laboratuar Akreditasyon Başkanlığı 

3 ) Sistem Akreditasyon Başkanlığı 

4 ) Personel Akreditasyon Başkanlığı 

Her başkanlık kendi çalışma alanı ile ilgili olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur:

 • Akreditasyonu için teknik ve bilirkişi komiteleri oluşturmak,
 • Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek,
 • Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

TÜRKAK, yapılanma çalışmalarını hızla tamamlayarak 15 haziran 2001 tarihinden itibaren akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu, yapmış olduğu faaliyetlerin uluslararası alanda da tanınması amacıyla da çalışmalarda bulunmaktadır. Bu paralelde TÜRKAK Avrupa Birliği üyesi ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının üye olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’ne 28 Kasım 2002 tarihinde tam üye olmuş, EA tarafından gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmelerden başarı ile geçerek, 4 Nisan 2006 tarihinde de EA ile Karşılıklı Tanınma Andlaşmasını (MLA) imzalamıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının üye olduğu EA, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının tüm Avrupa'da ortak standartlara göre yapılandırılması, denetlenmesi ve gözetim altında tutulmasını sağlayan bir oluşum olduğundan Avrupa Birliği bünyesinde önemli bir yer tutmaktadır.

TÜRKAK ve faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı bilgi www.turkak.org.tr web sitesinden sağlanabilir.

Facebook Twitter Twitter Twitter Linkedin
İSTATİSTİK

Bugün:42 

Tekil:7517 

Aylık:413 

Toplam Ziyaret:66127 

6698 sayılı KVKK ve GDPR uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizle ilgili mevzutlara uygun olarak kullanılan çerezler için, Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz.