Metrolog Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik Hizmetleri San. Tic. Ltd Şti.

Akreditasyonun bir sonraki aşamasını, Laboratuvar arasında gerçekleştirilen “Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri” oluşturur. Bu şekilde laboratuvarda gerçekleştirilen kalibrasyonların, beyan edilen ölçüm belirsizliği dahilinde gerçekleştirildiği teyit edilir.

Laboratuvar, bu (LAK) karşılaştırmalardan kabul edilebilir bir sonuç almadan akreditasyon belgesi alamazlar. TÜRKAK’ ın yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümleri ile ilgili kriterleri “P704 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar arası Karşılaştırma Programları Prosedürü 'nde belirtilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre LAK testi, önceden belirlenmiş koşullara uygun olarak iki veya daha fazla laboratuvar aynı veya benzer maddelerdeki ölçüm ve/veya test sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirmesidir.

YT, laboratuvarın yaptığı ölçüm ve analizlerin yöntemi, personellerin teknik eğitimi, standartların izlenebilirliği ve ölçüm belirsizlikleri hakkında bilgi edinmesini sağlar. Özetle ilgili test ve/veya ölçüm ile ilgili kullandığı yöntemlerin doğruluğunu tayin eder.

Neden Metrolog ?

Neden Metrolog ?

Yeterlilik Deneyleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırma etkinlikleri laboratuvarın yeterliliğini göstermek ve faaliyetlerinin kalitesinin sürdürülmesine katkı sağlamak için önemli bir araçtır.

Laboratuvarlar yeterlilik deneyleri ya da laboratuvarlar arası karşılaştırmaları eğitim ve risk yönetimi aracı olarak da kullanabilirler. TÜRKAK akreditasyon için başvuran laboratuvarların yeterlilik deneyleri veya laboratuvarlar arası karşılaştırmalarıyla ilgili olarak grafikte belirtilen kriterlere göre faaliyet gerçekleştirmesini istemektedir.

Bize Ulaşın